disleksi nedir

Öğrenme bozukluğu

Öğrenme kısaca bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgi kazanırken güçlük yaşaması ile ortaya çıkan sorunlara da öğrenme bozuklukları denilebilir.

Öğrenme bozukluğu, bir çocuğun özellikle okul ortamında gerektiği şekilde öğrenmesini engelleyen bir durumdur.  Öğrenme bozukluğu olan bir çocukta dinleme, kendini ifade etme, okuma-yazma, neden-sonuç ilişkisi oluşturma ve matematik becerilerini kazanma-kullanmada önemli güçlüklerle karşılaşır.

1988 yılında ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu Bileşik Komitesi (NJCLD) tarafından yapılan tanıma göre öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir bozukluk grubudur.

Milli Eğitim Bakanlığının 1990 yılındaki tanımına göre “ÖÖG olan, gerek zeka düzeyi yönünden ayrıcalığı olmamakla beraber yetiştiği çevrenin maddi ve kültürel yetersizliği yüzünden eğitim ve öğretim için ilgileri, tecrübeleri bulunmayan veya organik ve fonksiyonel sebeplere bağlı özel nitelikte ablama, anlatma, okuma, yazma, çizme, tanıma ve kavramlaştırmada güçlükleri olan çocuklardır.”

Dünya Nöroloji Federasyonu (World Federation of Neurology) 1970 te gelişimsel disleksiyi “Konvansiyonel yönergeler, yeterli zeka ve sosyokültürel olanaklara rağmen okumayı öğrenme zorluğu biçiminde kendini gösteren bir bozukluk” olarak tanımlamıştır.

ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu Birleşik Komitesi (NJCLD) tarafından 1988 yılında şöyle bir tanım yapılmıştır. “Öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir bozukluk grubudur”

 

Öğrenme Bozukluğu 3 başlık altında incelenebilir

  • Disleksi (Dyslexia) Okuma Bozukluğu
  • Disgrafi (Disgraphia) Yazılı Anlatım Bozukluğu
  • Diskalkuli (Dyscalculia)  Matematik Öğrenme (Güçlüğü) Bozukluğu 
22.7.2017 Tarihinde yayınlandı