Kaç yaşında eğitim alabilir?

Öğrenme güçlüğü yaşandığının anlaşılması için çocuklar okul hayatına başlamış olmalıdır. İlköğretim 1. sınıf itibariyle eğitime başlanabilir.

22.7.2017